วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551

รางวัล / ประกาศนียบัตร

  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นป.1
  • รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดมารยาท ชั้นป.2
  • รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ชั้นป.3
  • รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้นป.4
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล ชั้นป.5
  • รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันแบตมินตัน ชั้นป.6

ไม่มีความคิดเห็น: